Program predoperačnej prípravy

  • Fyzioterapeutická príprava pred ortopedický mi a neurochirurgickými operáciami

V programe sa budeme zameriavať na zvýšenie svalovej sily , nácvikom posadzovania, vertikalizácie do stoja a chôdze s rôznymi pomôckami

Program neurochirurgickej pooperačnej  rehabilitácie

  • Využívanie neuromobilizačnej techniky podľa M. Jendrichovského

Program chronických vertebrogénnych algických syndrómov

Program športovej rehabilitácie

  • Zameriavame sa na odstránenie svalových disbalancií vzniknutých pri jednostrannom športovom zaťažení
  • Analýza pohybu
  • Terapia vzniknutá poúrazovými stavmi vzniknutých pri športe